Запознат съм и с настоящето изрично се съгласявам данните ми да бъдат предоставени на „Кредисимо“ ЕАД, като същите да бъдат използвани от „Кредисимо“ ЕАД за целите на директния маркетинг – за да ми бъдат предлагани по поща, на електронен адрес, по телефон или по друг директен начин финансови продукти/оферти на „Кредисимо“ ЕАД, с оглед интересите ми към продуктите, предлагани от „Кредисимо“ ЕАД. Запознат съм съм с правата си по Общия регламент за защита на личните данни , в т. ч. с правото да оттегля даденото съгласие във всеки момент.