Бърз кредит онлайн с месечни вноски

Периодично изплащане на бърз заеми на месечна база

Има няколко варианта за изплащането на бързи кредити, които са свързани с период на връщане на сумата. Компаниите предлагат възможности за изплащане, които са обвързани с размера на сумата и преценката на кредитополучателя за възможностите му за връщането й. Клиентът може да избере бърз кредит онлайн с месечни вноски или с еднократно плащане.

Бърз кредит онлайн с месечни вноскиЕднократното плащане най-често е в случай, че изтеглената сума е в по-малък размер – средно до 700.00 – 800.00 лв. Това са така наречените кредити до заплата, които често пъти могат да бъдат получени без лихва, при спазването на определени условия. Еднократното изплащане е удобно за личната финансова дисциплина. Причината е, че ангажиментите ви към кредитора приключват бързо и без усложнения. Недостатъкът е, че се плаща накуп голяма сума, чието разсрочване би улеснило потребителя.

Бърз кредит онлайн с месечни вноски се предлага за по-големи суми. Периодичното изплащане е с по-голяма гаранция за фирмите за бързи заеми, че клиентите им ще бъдат платежоспособни. Разбиването на общата сума за връщане, включваща лихви и такси, на месечни вноски води до по-добро планиране на разходите, но и оскъпява кредита.

Еднократно или периодично плащане да избера?

Всичко зависи от размера на месечните ви приходи и тежестта на кредита за спешни нужди, който е усвоен. Еднократното изплащане е по-изгодно за потребителите, които са готови да извадят по-висока сума от месечния си бюджет за сметка на по-ниски такси и лихви. Така или иначе рядко се срещат компании, които оферират еднократно плащане на кредит за повече от 30 дни.

По-голямата част от клиентите, които теглят бърз кредит онлайн с месечни вноски са усвоили суми над 1 000.00 лв., които е по-лесно да бъдат изплатени с периодично плащане.

На българския пазар има и фирми, които предлагат седмично плащане на вноските. Това подсигурява възвръщаемостта на сумата, но ангажира време за логистика.

Филтър за търсене на бърз кредит онлайн с месечни вноски